Υποσύστημα 3: Παρακολούθηση Περιοδικών Εκδόσεων
(Υποσύστημα 3)

Στο μάθημα θα καλυφθούν όσα απαιτούνται για τη χρήση και πλήρη αξιοποίηση των λειτουργιών του υποσυστήματος Παρακολούθηση Περιοδικών Εκδόσεων. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να

  • παρακολουθήσει τεύχη για περιοδικές εκδόσεις με ή χωρίς συνδρομή
  • διαχειριστεί τις ποικίλες περιπτώσεις αρίθμησης και μεταβολών των περιοδικών εκδόσεων
  • εκτυπώσει βιβλιογραφικές εγγραφές περιοδικών εκδόσεων με ή χωρίς τα τεύχη τους ανάλογα με την εργασία που επιθυμεί να εκτελέσει.