Υποσύστημα 4: Video Bug Recorder
(Υποσύστημα 4)

Στο μάθημα, θα καλυφθούν οι διαδικασίες χρήσης της εφαρμογής Video Bug Recorder για την εγγραφή σε αρχείο βίντεο των κινήσεων ενός χρήστη, σύμφωνα με τις οποίες εντοπίζεται κάποιο πρόβλημα ή απορία του χρήστη στη λειτουργία του ΑΒΕΚΤ. Στη συνέχεια ο χρήστης μπορεί χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε εφαρμογή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να επισυνάψει και να αποστείλει το αρχείο με e-mail στο ΑΒΕΚΤ για περαιτέρω εξέταση του θέματος. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να:

  • Προσδιορίσει τις επιθυμητές ρυθμίσεις στην εφαρμογή
  • Να ξεκινήσει και να ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής σε βίντεο των κινήσεων που ακολουθεί σε ένα υποσύστημα, σύμφωνα με τις οποίες δημιουργείται κάποιο πρόβλημα ή απορία του χρήστη στη λειτουργία του ΑΒΕΚΤ.