Υποσύστημα 7.1: Λειτουργίες Βιβλιοθήκης: Κυκλοφορία Υλικού
(Υποσύστημα 7.1)

Στο μάθημα θα καλυφθούν όσα απαιτούνται για τη χρήση και πλήρη αξιοποίηση των λειτουργιών Κυκλοφορίας Υλικού του υποσυστήματος Λειτουργίες Βιβλιοθήκης. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να

  • Εισάγει όλους τους τύπους μελών με ποικιλία διευθύνσεων

  • Δημιουργεί, εκτυπώνει και αποθηκεύει αναφορές με στοιχεία μελών, ετικέτες διευθύνσεων μελών και γραμμοκώδικα κωδικού μελών

  • Πραγματοποιεί όλες τις πράξεις δανεισμού

  • Δημιουργεί, εκτυπώνει και αποθηκεύει αναφορές με τις πράξεις δανεισμού που είναι σε εκκρεμότητα

  • Αποστέλλει μαζικά e-mail σε όλα μέλη της βιβλιοθήκης ή σε επιλεγμένα ανάλογα με την πράξη δανεισμού στην οποία υπόκεινται