Υποσύστημα 7.2: Λειτουργίες Βιβλιοθήκης: Παραγγελίες
(Υποσύστημα 7.2)

Στο μάθημα θα καλυφθούν όσα απαιτούνται για τη χρήση και πλήρη αξιοποίηση των λειτουργιών Παραγγελίες Υλικού του υποσυστήματος Λειτουργίες Βιβλιοθήκης. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να

  • Διαχειριστεί το αρχείο προμηθευτών και τις σχετικές αναφορές

  • Διαχειριστεί το αρχείο παραγγελιών και τις σχετικές αναφορές