Υποσύστημα 8: Διαχείριση Κατάστασης Αντιτύπων
(Υποσύστημα 8)

Στο μάθημα, θα καλυφθούν όσα απαιτούνται για την διαχείριση των διαδικασιών αλλαγής της τρέχουσας κατάστασης των αντιτύπων αναφορικά με τη διαθεσιμότητά τους. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να:

  • Αλλάξει την κατάσταση και τη διαθεσιμότητα αντιτύπων της βιβλιοθήκης
  • Να εκτυπώσει ή αποθηκεύσει αναφορά με το ιστορικό των εργασιών που εκτελέστηκαν όσο εργάστηκε στο υποσύστημα
  • Δημιουργήσει αναφορές που θα περιέχουν τα αντίτυπα της βιβλιοθήκης σύμφωνα με την τρέχουσα κατάστασή τους
  • Δημιουργήσει μία συνοπτική αριθμητική αναφορά για το συνολικό των αντιτύπων της βιβλιοθήκης και την κατάσταση τους.