Υποσύστημα 9: Στατιστικά
(Υποσύστημα 9)


Στο μάθημα θα καλυφθούν όσα απαιτούνται για τη χρήση και πλήρη αξιοποίηση των λειτουργιών του υποσυστήματος Στατιστικά. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να:

  • διαχειριστεί κατηγορίες μελών και να δημιουργήσει ποικίλες εκθέσεις και γραφήματα με στατιστικά στοιχεία που αφορούν τα μέλη της βιβλιοθήκης
  • διαχειριστεί κατηγορίες τίτλων και να δημιουργήσει ποικίλες εκθέσεις και γραφήματα με στατιστικά στοιχεία που αφορούν τους τίτλους της βιβλιοθήκης