Υποσύστημα 10: Ειδικά Ενδιαφέροντα Χρηστών
(Υποσύστημα 10)

Στο μάθημα θα καλυφθούν όσα απαιτούνται για τη χρήση και πλήρη αξιοποίηση των λειτουργιών του υποσυστήματος Ειδικά Ενδιαφέροντα Χρηστών.

Απώτερος στόχος του υποσυστήματος είναι η τακτική, αυτόματη ενημέρωση των χρηστών της βιβλιοθήκης, κατά κύριο λόγο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για τις νέες προσκτήσεις της βιβλιοθήκης και οι οποίες εμπίπτουν στα ειδικά ενδιαφέροντα των χρηστών.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να:

  • διαχειριστεί τα ενδιαφέροντα των χρηστών και να δημιουργήσει σχετικές εκθέσεις
  • διαχειριστεί τις υπομνήσεις χρηστών και να δημιουργήσει σχετικές εκθέσεις.